UNÅDDE – STORBYER – EUROPA

Vi ser mennesker og menigheter som i Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds kraft gjør Jesus synlig for alle.

I tillegg har vi arbeid i andre områder som av sikkerhetsmessige grunner ikke oppgis her.