Litauen

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Salemkirken Lørenskog

Filadelfia Eydehavn