Vårt arbeid


Misjonsoppdraget

Misjon er ikke bare for dem som brenner for å dele evangeliet med andre folkeslag. Misjon er kirkens hovedoppdrag i vår verden! Misjonens kjerne er å formidle Guds evige kjærlighet til alle mennesker.

Denne kjærligheten kan formidles på mange ulike måter. Den må forkynnes, men forkynnelsen skjer ikke bare med ord, men like mye i holdning og handling. Vi tenker at misjon handler om nestekjærlighet i praktisk handling. Vi mener at misjon alltid må skje i respekt for den enkelte og deres kulturelle kontekst. Vi vil proklamere Jesu frelse til alle, slik at de kan komme til tro og bli en Jesu etterfølger.

I vår misjonsstrategi legger vi vekt på at de folkeslagene som enda ikke er nådd med evangeliet, må være vår første prioritet. Nesten en tredjedel av jordens befolkning har ikke vært i berøring med Guds ord og Jesu kraft til frelse. En annen like viktig utfordring er å formidle evangeliet til neste generasjon slik at de kommer inn i en livslang etterfølgelse av Jesus. Kirken er til enhver tid enten en generasjon fra å dø ut eller å fullføre oppdraget.

Vi vil arbeide målrettet for at vi fra norsk side tar vår del av ansvaret, slik at vi sammen med den verdensvide kirken fullfører Jesu Kristi oppdrag.

NORAD-finansierte prosjekter

Sammen med partnerkirker både i misjonslandene og Norge får vi gjennom Pinse Bistand være med å drive 12 bistandsprosjekter i seks land. Gjennom dette bidrar vi til å hjelpe over 350 000 mennesker i Afrika og Sør-Amerika. 7 av 10 av de direkte berørte er kvinner og jenter.

Pinse Bistand er en av 20 medlemmer i bistandsorganisasjonen Digni. Digni fordeler rundt 160 millioner NORAD-kroner til sine medlemsorganisasjoner, kvalitetssikrer prosjektene og er vår kanal inn til NORAD. Les mer om digni her.

 

Vi har følgende prosjekter: