Etiopia

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betania Knarvik

Filadelfiakirken Oslo

Ibra Media Norge

Trosgnisten Misjon