Barnehjelpen

Barnehjelpen er en del av Pinse Misjon under internasjonal avdeling i Pinsebevegelsen i Norge. Barnehjelpen støtter barn i nød og vanskelige situasjoner, i fortrinnsvis fattige land eller steder rammet av sosial urett og katastrofer. Basisbehov som mat, klær, skole, medisiner, generell omsorg og evangeliet er sentralt og dekkes på ulike måter– i samarbeid med misjonærer og nasjonale medarbeidere i ulike søsterkirker.

Utrolig mange barn og unge lider i dag av omsorgssvikt. De flykter fra vold og forfølgelse. Svimlende antall barn lever i familier som er bunnløst fattige. Vi er glad for å kunne fortelle at hundrevis av disse barna får hvert år nødvendig hjelp gjennom støtten Barnehjelpen gir – i ca. 20 land, i fire verdensdeler: Afrika, Sør-Amerika, Europa/Eurasia og Asia. Dette er mulig på grunn av gaver fra velvillige menigheter, private givere, lag og foreninger.

Vi trenger stadig nye støttepartnere for å opprettholde og utvide arbeidet – så vi kan gi mer hjelp. Behovene er endeløse! Givermulighetene er forskjellige:

  • Bruk gavekontoen: 3000.24.00800
  • Vipps gave til 780788, med betalingsmerknad “Barnehjelpen”