Egypt

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☐ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

 

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betania Sokndal

Ibra Media Norge

Pinsemenigheten Sion Moi