Egypt

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☐ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

Arbeidet bygger på lokale medarbeidere som kjenner språket og kulturen og bruker media i sitt arbeid. Stort sett er det første generasjon troende vi ser vokse fram i dette området.

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betania Sokndal

IBRA MEDIA

Pinsemenigheten Sion Moi