Tanzania

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Evangeliehuset Romerike

Filadelfia Vennesla

Filadelfiakirken Lyngdal

Ibra Media Norge

Oasen Bibelsenter

Salen Ullerøy

Trosgnisten Misjon