Samarbeidspartnere

Pinsebevegelsen

Pinsebevegelsen er en nettverksbasert og relasjonell kirkestruktur og Pinse Misjon bygger av den grunn det meste av sitt arbeid på samarbeid med forskjellige kirker og aktører.

Fundamentet er samarbeidet med alle de 330 pinsekirkene i Norge som alle er engasjert i misjon.

 

I Norge

Pinse Misjon står også i et større fellesskap av kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner i Norge. Gjennom Digni samarbeider vi med 19 andre misjonsorganisasjoner som driver diakoni og utviklingsarbeid med støtte fra Norad.

Vi er også med i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (Norme) med over 40 medlemmer som er engasjert i å formidle evangeliet i ord og handling.

Pinse Misjon har ellers samarbeidsrelasjoner med mange misjonsaktører i Norge og i utlandet.

 

I andre land

Pinse Misjon har relasjoner i mange land med større eller mindre grad av samarbeid.

Våre aller viktigste samarbeidspartnere er våre søsterkirker som har sine røtter i de skandinaviske pinsebevegelsene. Mange av disse har vokst til store kirkesamfunn. De fleste store søsterkirker er i Afrika, men vi har samarbeidskirker i nær 60 land.