Sverige

Type arbeid:

☐ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☐ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Evangeliehuset Romerike

Pinsemenigheten Sion Båtsfjord