Belarus

Oppdatering av kartet på nettsiden

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betelkirken Auli og Årnes

Filadelfiakirken Vestby

Pinsekirken Salen Ski

Pinsemenigheten Betania Sokndal