Israel

Hjerte for Israel

Hjerte for Israel, tidligere NPAI, arbeider aktivt i Israel med prosjekter rundt vedlikehold og utbedring av helseinstitusjoner. De arbeider også aktivt med å hjelpe eldre israelere som faller utenfor det offentlige sosiale nettverk. 

Du kan lese mer om arbeidet her