Frankrike

Oppdatering av kartet på nettsiden

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☐ Diakonalt

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Jesus2Europe

Pinsemenigheten Klippen Sandnes