Algerie

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

Arbeidet bygger på lokale medarbeidere som kjenner språket og kulturen og bruker media i sitt arbeid. Stort sett er det første generasjon troende vi ser vokse fram i dette området.

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Pinsekirken Betel Nøtterøy

IBRA MEDIA