Paraguay

Type arbeid:

☑ Evangeliserende

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☑ Kirkeplanting

☐ Norad-støttet bistand

Norsk pinsemisjon støtter mestiser-menigheten Filadelfia som har sete i Ypacarai med 30 forsamlinger i Øst-Paraguay – i tillegg til et hjem for uføre, et daghjem og hjelp til barn som har vært utsatt for overgrep. Vi støtter også indianer-kirken “La iglesia Evangelica Filadelfia Indigena, Fortuna, Paraguay” som blant annet driver bibelskole, kampanjer og arbeid med/for barn.

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betania Larvik

Betania Mosterhamn

Betania Øyfjell

Betesda Heddal

Elim Eikenosvåg

Filadelfia Trysil

Filadelfia Vennesla

Klippen Sandnes

Lillehammer pinsemenighet

Nesbyen pinsemenighet

Nettverket Innlandskirken Livets Senter

Salemkirken Lørenskog

Zion Bryne