Eswatini

Type arbeid:

☐ Bønn

☐ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☑ Diakonalt

☑ Norad-støttet bistand:

Entreprenørskap og fornybar energi – Streec

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Filadelfia Eydehavn

Klippen Sandnes

Pinsekyrkja i Volda