Mauritania

Type arbeid:

☐ Bønn

☐ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

Arbeidet bygger på lokale medarbeidere som kjenner språket og kulturen og bruker media i sitt arbeid. Stort sett er det første generasjon troende vi ser vokse fram i dette området.

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Sion Moi

IBRA MEDIA