Argentina

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

Arbeidet i Argentina er helt og fullt ledet av argentinske brødre og søstre, men får noe støtte fra norske menigheter, Barnehjelpen og Paulusfondet. Det bidras med støtte til arbeid blant barn, innkjøp av medisiner til fattige familier, bibelskole og ledertrening samt evangelisering og kirkeplanting.

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betania Øyfjell

Bø pinsemenighet

Filadelfia Eydehavn

Filadelfia Grimstad

Pinsekirken Tabernaklet Bergen