Sør-Afrika

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Alvdal pinsemenighet

Bykirka (Bodø)

Lillehammer pinsemenighet

Nesbyen pinsemenighet

Tynset pinsemenighet

Øyer pinsemenighet

 

Med hjerte for barna

Elin Nordby er utsendt fra Øyer pinsemenighet og hjelper foreldreløse barn i Greytown. Hun er også engasjert i arbeid med skolegudstjenester og barnemøter.

Bildet viser foreldreløse barn som får mat gjennom dette arbeidet.

Khayalami children's village

Mirjam og Hans Christian Holst er utsendt fra Livets senter og jobber med barnelandsbyen Khayalami i Greytown. Senteret ble startet i 2004, og i dag bor det nesten 70 barn og 11 husmødre fordelt på 9 små hus. Les mer om barnelandsbyen her