Den Sentralafrikanske republikk

Type arbeid:

☑ Bønn

☑Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☐ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betel Nærbø

Filadelfiakirken Drammen

Zion Pinsemenighet Bryne