Nepal

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Evangeliehuset Romerike

Filadelfia Arendal

Ibra Media Norge

Karismakirken

Pinsekirka Filadelfia Alta