Georgia

Oppdatering av kartet på nettsiden

Type arbeid:

☐ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Pinsekyrkja i Volda