Hvem er vi?

De første offisielle misjonærene i Pinsebevegelsen reiste ut i 1910. I over 100 år har mer enn 1000 misjonærer vært ute i tjeneste på fire kontinenter. I dag er det nær 100 misjonærer i mer enn 25 land, de fleste i Europa. Samlet sett bidrar vi til misjonerende og diakonalt arbeid i mer enn 60 land.

Pinsebevegelsen i Norge er en del av en voksende pinsekarismatisk bevegelse med mer enn 500 millioner medlemmer i hele verden. Det er ca 31 000 her i landet. Alle pinsekirkene er engasjert i misjonsarbeid, og samlet sett går det mer enn 300 millioner kroner i året til ulike misjonsformål.

Det jobber åtte ansatte i virksomhetsområdet Pinse Misjon (hvorav seks av disse jobber med bistandsprosjekt), fire regionsekretærer og mange frivillige medarbeidere. Vi server pinsekirkene, misjonærene og andre som er engasjert i misjonsarbeid ut fra vår bevegelse. Kontoret har en viktig støttefunksjon i utsendelse og oppfølging av misjonærer og en avgjørende nettverksfunksjon overfor de mange samarbeidskirkene i misjonslandene.

Pinse Misjon har et årlig budsjett på ca 25 millioner kroner, med en bistandsportefølje på 12 prosjekter i 7 land og en ramme på 16,5 millioner.