Niger

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betelkirken Auli og Årnes

Filadelfiakirken Hamar

Filadelfiakirken Oslo

Filadelfiakirken Sarpsborg

Ibra Media Norge

Lillehammer pinsemenighet

Pinsekirken Heimdal

Pinsekirken Tabernaklet Bergen