Niger

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

Misjonsarbeidet i Niger er et samarbeid mellom CELPA Kongo og norsk pinsemisjon, som ble startet i 1998. Man regner med at Celpa Niger består av drygt 2000 medlemmer som styres av en nasjonal ledelse. Vi har tett samarbeid med leder Omar Gounabi, og all dialog foregår via e-mail og digitale samtaler. Arbeidet omfatter : Menighetsbygging og bibelskole, kvinnearbeid, håndarbeid og alfabetiseringskurs, fengselsarbeid og barneskole. Det er i dag virksomhet på 27 forskjellige steder. CHE (Community, Health Education/evangelism) landsbyutviklingsarbeid er også en viktig del av virksomheten, direkte rettet mot landsbyer rundt hovedstaden.

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betelkirken Auli og Årnes

Evangeliehuset Porsgrunn

Filadelfiakirken Drammen

Filadelfiakirken Hamar

Filadelfiakirken Oslo

Filadelfiakirken Sarpsborg

IBRA MEDIA

Lillehammer pinsemenighet

Pinsekirken Heimdal

Pinsekirken Tabernaklet Bergen