Honduras

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☑ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Nettverket Innlandskirken Livets Senter

Salen Halden