Kenya

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☑ Norad-støttet bistand:

Kvinner i ledelse i Kenya

Fred og rettigheter i Kenya

Enkers rettigheter i Kenya

Ungdomsarbeid i Kenya – Ubunifu

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betania Sokndal

Betania Torsnes

Betel Nøtterøy

Betelkirken Auli og Årnes

Evangeliehuset Romerike

Evangeliekirken Sion Verdal

Filadelfia Askim 

Filadelfia Grimstad

Filadelfia Trysil

Filadelfia Varteig

Ibra Media Norge

Nesbyen pinsemenighet

Oppdal Kristne Senter

Pinsekirka Filadelfia Ålesund

Salem Åros

Salen Halden

Saron Langesund

Trosgnisten Misjon

Øyer pinsemenighet

 

Fred og rettigheter

Sammen med vår partner i Kenya, FPFK, jobber vi med langvarig fredsbygging, som blant annet består av å hjelpe tidligere militssoldater tilbake til samfunnet og forsoning mellom disse og enkene fra militsens herjinger.

Les mer her

Enkers rettigheter

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for at enker i Nyambare-området myndiggjøres til å leve i verdighet og frihet fra skadelige kulturelle praksiser gjennom påvirkningsarbeid, etablering av støttesystemer og arbeid for å forbedre deres juridiske rettigheter.

Les mer her

Ungdomsarbeid

Sammen med  Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) og Ufestivalen 2019 startet vi sommeren 2019 for første gang et prosjekt i Turkana, Kenya. Forskjellig hjelpearbeid har vært gjennomført flere steder i dette området, men målgruppene har da vært dem som har fullført skolegang og har andre muligheter. Den gruppen vi nå ønsker å nå, er blitt glemt, gitt opp av andre eller har selv droppet ut av skolen eller aldri kunnet fullføre.

Les mer her

Kvinner i ledelse

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for å styrke kompetanse, likestilling og ledelse i FPFK på regionalt og nasjonalt nivå samt hos ledere av institusjoner og prosjekter for å sikre bedre måloppnåelse og varig bærekraft.

Les mer her