Ghana

Type arbeid:

☐ Bønn

☐ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

☐ Norad-støttet bistand

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betel kirke Innherred