Kontakt oss

Postadresse:
Boks 6647 St Olavs pl.,
0129 Oslo

Besøksadresse:
Pilestredet 27 G, 2. etg
0164 Oslo

Ansatte

Bjørn Bjørnø


Generalsekretær

Torild Almnes


Bistandsleder

Nigel Erwin


Økonomileder

Stig Stordal


Prosjektrådgiver

Eva Karin Holhjem


Prosjektrådgiver

Ingrid Schärer Østhus


Prosjektrådgiver

Marie Nanette S. Djupedal


Adm. konsulent

Rigmor Johnsen


Pinsemisjonen barnehjelp

Laila Joseph


Regionsekretær Asia

Geir Hande


Regionsekretær Afrika

Torbjørn Tande


Regionsekretær Amerika

Benjamin Jensen


Regionsekretær Europa