Kontakt oss - Pinsemisjonen - Norwegian Pentecostal Mission

Kontakt oss

Postadresse:
Boks 7007 St Olavs pl.,
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavsgate 24, 5. etg
0166 Oslo

Ansatte

David Hetlelid


Internasjonal leder

Torild Almnes


Spesialrådgiver

Rebeca Jensen


Bistandsrådgiver

Stig Stordal


Bistandsleder

Marie Djupedal


Seniorrådgiver

Nigel Erwin


Økonomileder

Helge Nupen


Seniorrådgiver

Eli Bjørnebråten


Programansvarlig bistand

Benjamin Jensen


Regionsekretær Amerika

Fred Ole Hansen


Regionsekretær Asia

Frank Erlandsen


Regionsekretær Europa

Arne Gjervoldstad


Regionsekretær Afrika