Kontakt oss

Postadresse:
Boks 6647 St Olavs pl.,
0129 Oslo

Besøksadresse:
Pilestredet 27 G, 2. etg
0164 Oslo

Ansatte

David Hetlelid


Internasjonal leder

Torild Almnes


Bistandsleder

Eva Karin Holhjem


Senior rådgiver

Ingrid Schärer Østhus


Senior rådgiver

Stig Stordal


Senior rådgiver

Marie Djupedal


Adm.konsulent

Nigel Erwin


Økonomileder

Geir Hande


Regionsekretær Afrika

Frank Erlandsen


Regionsekretær Europa

Benjamin Jensen


Regionsekretær Amerika

Fred Ole Hansen


Regionsekretær Asia

Rigmor Johnsen


Pinsemisjonen Barnehjelp