Kontakt oss - Pinsemisjonen - Norwegian Pentecostal Mission

Kontakt oss

Postadresse:
Boks 7007 St Olavs pl.,
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavsgate 24, 5. etg
0166 Oslo

Ansatte

David Hetlelid


Internasjonal leder

Torild Almnes


Spesial rådgiver

Ingrid Schärer Østhus


Senior rådgiver

Stig Stordal


Bistandsleder

Marie Djupedal


Senior rådgiver

Nigel Erwin


Økonomileder

Helge Nupen


Senior rådgiver

Rigmor Johnsen


Pinsemisjonen Barnehjelp

Benjamin Jensen


Regionsekretær Amerika

Fred Ole Hansen


Regionsekretær Asia

Frank Erlandsen


Regionsekretær Europa

Arne Gjervoldstad


Regionsekretær Afrika