Estland

Type arbeid:

☑ Bønn

☐ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☐ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betania Berger

Pinsekirken Salen Ski