Vietnam

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

 

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Evangeliehuset Romerike

Filadelfia Arendal

Ibra Media Norge

Salem Sauda