Somaliland

☐ Bønn

☐ Evangeliserende

☐ Kirkeplanting

☐ Ledertrening

☐ Diakonalt

☑ NORAD-støttet bistand:

Utdanning i Somalia