DR Kongo

Type arbeid:

☑ Bønn

☑ Evangeliserende

☑ Kirkeplanting

☑ Ledertrening

☑ Diakonalt

☑ Norad-støttet bistand

Norsk pinsemisjon har hatt et stort arbeid i Kongo i 100 år. Det er blitt tusenvis av menigheter og skoler og et stort helsearbeid, spesielt i den østlige delen av landet. CELPA-kirken har sendt også sine misjonærer til åtte andre land i Afrika.

Kirker/organisasjoner med arbeid her:

Betel Nærbø

Betel Nøtterøy

Bø pinsemenighet

Elim Eikenosvåg

Evangeliehuset Porsgrunn

Filadelfia Arendal

Filadelfia Gjøvik

Filadelfia Varteig

Filadelfiakirken Drammen

Filadelfiakirken Oslo

Filadelfiakirken Sarpsborg

IBRA MEDIA

Lillehammer pinsemenighet

Osterøy pinsemenighet

Pinsekirken Tabernaklet Bergen

Pinsemenigheten Betania Berger

Pinsemenigheten Betania Knarvik

Pinsemenigheten Betania Larvik

Saron Groruddalen

Trosgnisten Misjon

Tynset pinsemenighet

 

 

 

 

Håp for kvinner!

Sammen med vår bistandspartner ACAD i DR Kongo hjelper vi kvinner som har overlevd voldtekt.

Trygge fødsler

Mange kvinner dør i fødsel i DR Kongo, og sammen med vår partner arbeider vi for at flere skal overleve.

Organisasjonsutvikling

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for en reflektert og velfungerende sivilsamfunnsaktør. Prosjektet søker å åpne rommet for kvinner og å styrke etikken på alle nivåer av lederskapet. Les mer her

Helse og utdanning

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for kvalitet i helsetjenestene til mødre og barn og kvalitet i skolen. Les mer her

Psykisk helsetilbud

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for at kvinner som har overlevd seksuell vold, barn fra væpna grupper og andre med utfordringer knyttet til psykisk helse, særlig krigsrelaterte traumer, får tilgang til et psykisk helsetilbud. Les mer her