DR Kongo

Håp for kvinner!

Sammen med vår bistandspartner ACAD i DR Kongo hjelper vi kvinner som har overlevd voldtekt.

Trygge fødsler

Mange kvinner dør i fødsel i DR Kongo, og sammen med vår partner arbeider vi for at flere skal overleve.

Organisasjonsutvikling

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for en reflektert og velfungerende sivilsamfunnsaktør. Prosjektet søker å åpne rommet for kvinner og å styrke etikken på alle nivåer av lederskapet. Les mer her

Helse og utdanning

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for kvalitet i helsetjenestene til mødre og barn og kvalitet i skolen. Les mer her

Psykisk helsetilbud

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for at kvinner som har overlevd seksuell vold, barn fra væpna grupper og andre med utfordringer knyttet til psykisk helse, særlig krigsrelaterte traumer, får tilgang til et psykisk helsetilbud. Les mer her