DR Kongo

Håp for kvinner!

Sammen med vår bistandspartner ACAD i DR Kongo hjelper vi kvinner som har overlevd voldtekt.

Trygge fødsler

Mange kvinner dør i fødsel i DR Kongo, og sammen med vår partner arbeider vi for at flere skal overleve.

Jesus til barna

Christina Bregård er i DR Kongo sammen med mannen Scott. Bildet er fra søndagsskolen i Equateur nordvest i landet. Her møter ofte rundt 800-1000 barn hver søndag for å høre om Jesus.