Søk om støtte

 1. Misjonsprosjekter

Det er mulig å søke om støtte til misjonsprosjekter som går inn under følgende kategorier:

 • arbeid rettet mot unådde folkegrupper
 • forkynnende virksomhet
 • kirkeplanting
 • kirkeutvikling
 • bibel og litteraturspredning
 • bibelskoler
 • ledertrening
 • barne- og ungdomsarbeid
 • kampanjer
 • forkynnelse gjennom ulike medier
 • strategisk misjonsutvikling m.m.

Når det evangeliserende er hovedformålet, og det sosiale arbeidet en av flere virkemåter, vil søknaden kunne komme i betraktning.

Pinsebevegelsens misjonsstrategiske prioriteringen vil også tas med i vurderingen.

Alle søknader bør godkjennes av regionsekretæren for den aktuelle regionen og/eller det aktuelle landutvalget.

Tildelingsrammen per søknad er maksimalt kr 30 000,-.

Søknadsfrist er innen 31.12 hvert år. Last ned søknadsskjema her

Her finner du rapportmal for tildelte midler

 

    2. Barnehjelpen

Barnehjelpen deler ut midler til prosjekt som omhandler barn. Søknadsskjema finner du her