Søk om støtte

 1. Misjonsprosjekter

Det er mulig å søke om støtte til misjonsprosjekter som går inn under følgende kategorier:

 • arbeid rettet mot unådde folkegrupper
 • forkynnende virksomhet
 • kirkeplanting
 • kirkeutvikling
 • bibel og litteraturspredning
 • bibelskoler
 • ledertrening
 • barne- og ungdomsarbeid
 • kampanjer
 • forkynnelse gjennom ulike medier
 • strategisk misjonsutvikling m.m.

Når det evangeliserende er hovedformålet, og det sosiale arbeidet en av flere virkemåter, vil søknaden kunne komme i betraktning.

Pinsebevegelsens misjonsstrategiske prioriteringen vil også tas med i vurderingen.

Alle søknader bør godkjennes av regionsekretæren for den aktuelle regionen og/eller det aktuelle landutvalget.

Tildelingsrammen per søknad er maksimalt kr 50 000,-. Søknadene vedtas i hovedstyret.

Søknadsfrist er innen 31.12 hvert år. Last ned søknadsskjema her.

    2. Pinsemisjonen Barnehjelp

Pinsemisjonen Barnehjelp deler ut midler til prosjekt som omhandler barn. Søknadsskjema finner du her

     3. Skolefondet

Da Pinsemisjonens resterende skoler og skolestyret ble nedlagt f.o.m. 1.1.94 ble Pinsemisjonens skolefond opprettet for å kunne gi økonomisk støtte til misjonærer i tjeneste med barn i skolepliktig alder (til og med videregående skole). Det er utsendermenigheten som må søke på vegne av sin utsending/misjonær, og søknaden må signeres av både menighet og misjonær. Søknadene sendes til post@pinsemisjonen.no og behandles fortløpende. Du finner søknadsskjema her.