Søk om støtte

 1. Misjonsprosjekter

Det er mulig å søke om støtte til misjonsprosjekter som går inn under følgende kategorier:

 • arbeid rettet mot unådde folkegrupper
 • forkynnende virksomhet
 • kirkeplanting
 • kirkeutvikling
 • bibel og litteraturspredning
 • bibelskoler
 • ledertrening
 • barne- og ungdomsarbeid
 • kampanjer
 • forkynnelse gjennom ulike medier
 • strategisk misjonsutvikling m.m.

Når det evangeliserende er hovedformålet, og det sosiale arbeidet en av flere virkemåter, vil søknaden kunne komme i betraktning.

Pinsebevegelsens misjonsstrategiske prioriteringen vil også tas med i vurderingen.

Alle søknader bør godkjennes av regionsekretæren for den aktuelle regionen og/eller det aktuelle landutvalget.

Tildelingsrammen per søknad er maksimalt kr 50 000,-. Søknadene vedtas i hovedstyret.

Søknadsfrist er innen 31.12 hvert år. Last ned søknadsskjema her.

    2. Pinsemisjonen Barnehjelp

Pinsemisjonen Barnehjelp deler ut midler til prosjekt som omhandler barn. Søknadsskjema finner du her