Enkers rettigheter i Kenya

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for at enker i Nyambare-området myndiggjøres til å leve i verdighet og frihet fra skadelige kulturelle praksiser gjennom påvirkningsarbeid, etablering av støttesystemer og arbeid for å forbedre deres juridiske rettigheter.

Som et resultat av dette arbeidet nektet 36 enker i 2017 å gå igjennom ydmykende «renselsesrituale». 11 enker har også klaget til sine myndigheter på måten de har mistet sine barn, hus og eiendeler. Flere av dem har fått medhold og rettferdighet.

I 2018 gav FPFK 403 enker og 242 religiøse ledere og landsbyledere på ulike nivåer informasjon om enkenes situasjon og hvordan de i henhold til Kenyas konstitusjon har rettigheter både til å eie og til å ta beslutninger om egne barn, eget liv og egen kropp.

Vi ser at enkers livssituasjon er blitt bedre. De opplever ny verdighet, stryke og mot til å stå opp for egne og hverandres rettigheter!

Les om Hellen som fikk hjelp gjennom enkeprosjektet her