Enkers rettigheter i Kenya

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for at enker i Nyambare-området myndiggjøres til å leve i verdighet og frihet fra skadelige kulturelle praksiser gjennom påvirkningsarbeid, etablering av støttesystemer og arbeid for å forbedre deres juridiske rettigheter.

Som et resultat av dette arbeidet nektet 36 enker i 2017 å gå igjennom ydmykende «renselsesrituale». 11 enker har også klaget til sine myndigheter på måten de har mistet sine barn, hus og eiendeler. Flere av dem har fått medhold og rettferdighet.

Les om Hellen som fikk hjelp gjennom enkeprosjektet her