Enkers rettigheter i Kenya

Sammen med Free Pentecostal Churc (FPC) jobber vi for at enker i Nyambare-området myndiggjøres til å leve i verdighet og frihet fra skadelige kulturelle praksiser gjennom påvirkningsarbeid, etablering av støttesystemer og arbeid for å forbedre deres juridiske rettigheter.

Som et resultat av dette arbeidet nektet 36 enker i 2017 å gå igjennom ydmykende «renselsesrituale». 11 enker har også klaget til sine myndigheter på måten de har mistet sine barn, hus og eiendeler. Flere av dem har fått medhold og rettferdighet.