Organisasjonsutvikling i Kenya

Sammen med Free Pentecostal Church (FPC) jobber vi for å styrke kompetanse, likestilling og ledelse i FPC på regionalt og nasjonalt nivå samt hos ledere av institusjoner og prosjekter for å sikre bedre måloppnåelse og varig bærekraft.