Fred og rettigheter i Kenya

Sammen med Free Pentecostal Fellowship in Kenya (FPFK) jobber vi for at mennesker i lokalsamfunnene og FPC skal være effektive agenter for fred, inkluderende stabilitet og utvikling. Målgruppene er kvinner, unge menn, eldre, lokale ledere, politikere og kirkeledere. Hovedtemaet er fredelig sameksistens, og de geografiske plasseringene er Mt. Elgon og Muhoroni.