Ungdomsarbeid i Kenya – Ubunifu

Ubunifu har en deltakende, kreativ tilnærming for å gi de fattige, mest utsatte og neglisjerte ungdommene i den tørreste og ofte bortglemte delen av Kenya, en ny mulighet til et verdig liv.

Sammen med søsterkirken vår FPFK (Free Pentecostal Fellowship in Kenya) og Ufestivalen 2019 starter vi sommeren 2019 for første gang et prosjekt i Turkana, Kenya. Forskjellig hjelpearbeid har vært gjennomført flere steder i dette området, men målgruppene har da vært dem som har fullført skolegang og har andre muligheter. Den gruppen vi ønsker å nå, er blitt glemt, gitt opp av andre eller har selv droppet ut av skolen eller aldri kunnet fullføre.

Disse ungdommene har vært utsatt for utfordringer fra beslutningstakere, massiv arbeidsledighet, seksuelle og reproduktive helseutfordringer som hiv/aids og tenåringsgraviditeter, narkotika og kriminalitet som hovedsakelig finansieres ved hjelp av kvegtyverier som etterlater titalls mennesker døde eller sårede.

Gjennom 5 år skal vi bidra til at minst 700 ungdommer mellom 18 og 25 år får muligheten til å gjenoppdage seg selv og sin verdi som likeverdige mennesker. Vi vil bidra til at de får sjansen til å utvikle gode livsferdigheter og blir i stand til å overskride de negative kulturelle og politiske barrierene som har nektet dem et bærekraftig meningsfylt liv.

Med støtte fra norsk ungdom har FPFK gjennom dette prosjektet til hensikt å fungere som en katalysator for bærekraftig vekst som gjør at disse ungdommene utnytter sine talenter og kreativitet. Vi vil at de skal bli i stand til å håndtere de daglige utfordringer de står overfor. Ungdommene i prosjektet vil få opplæring/enkel utdanning som kan gi dem inntekter til å kunne sørge for seg og sine. I tillegg ønsker vi at de finner tilhørighet i kirke og samfunn.

Vi vet at ungdom er grunnlaget for fremtiden for alle samfunn, og vi trenger samordnet innsats for å bygge deres kapasitet gjennom gode, enkle og varige løsninger.

Les om Erupe, som fikk hjelp gjennom Ubunifu her