Søknadsskjema for Barnehjelpen - Pinsemisjonen - Norwegian Pentecostal Mission

Søknadsskjema for Barnehjelpen


Alle søknader må være anbefalt av aktuell kontaktmenighet/landutvalg før behandling i styret for Pinsemisjonen BarnehjelpSØKNADSFRIST: 1. MARS og 1. NOVEMBER PR ÅR.