Søknadsskjema for Barnehjelpen


    Alle søknader må være anbefalt av aktuell kontaktmenighet/landutvalg før behandling i styret for Pinsemisjonen Barnehjelp    SØKNADSFRIST: 1. MARS og 1. NOVEMBER PR ÅR.