Søknadsskjema for Mamre


    Alle søknader må være anbefalt av aktuell kontaktmenighet/landutvalg før behandling i styret for Mamre    SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER