William har fått troen på forsoning i stammekonflikt

Dette er William, året er 1992 og vi befinner oss i Muhoroni, Kenya. Det er pågående konflikter mellom hans stamme Luo og nabostammen Kalenjin. En helt vanlig kveld blir William, hans familie og naboer angrepet av nabostammen. De stjeler dyrene og eiendelene deres, brenner husene og voldtar kvinnene. Før angrepet var William en relativt velstående mann, men nå står han ikke igjen med noen ting. William og flere andre klarer å rømme til FPFKs misjonsstasjon Thessalia, hvor de får hjelp.

Gjennom fredsarbeidet som Pinsemisjonen og FPFK driver med støtte fra Norad, har William fått delta i dialogmøter internt i sin egen stamme og mellom stammene. I utgangspunktet ønsket han ikke forsoning med kalenjinene, men etter å ha hørt historier fra begge sider, fikk han et mer nyansert syn på konflikten. Nå engasjerer han seg aktivt for fred mellom de to lokalsamfunnene gjennom deltakelse i fredsprosjektets komité som jobber med land- og grenseproblematikken i området. Det er fortsatt en vei å gå, men vi ser at det går framover.