Forsoning mellom kirker

Måtte starte med kirkene for å kunne nå ut til enkeltpersonene

Konflikter som har sitt utspring i etniske motsetninger, har i mange år satt sitt preg på kirkelivet i Muhoroni i Kenya. Forsoningsarbeidet mellom stammene har vært krevende å gjennomføre når kirkene heller ikke har evnet å samarbeide. Med implementeringen av fredsprosjektet har kirkeledere fra ulike stammer møtt hverandre for å samtale om deres kall og oppgave i samfunnet, og reflektert rundt de nytestamentlige formaningene til enhet og nestekjærlighet. Fiendebilder er blitt utvisket og misforståelser er blitt oppklart.

Biskop Moses Osoro, som har deltatt i dialogmøtene, hjelper oss med å forstå hvordan situasjonen lenge har vært i området: «Før dialogene begynte, var folkene splittet, det var ingen frihet til å bevege seg over grensene, det var ingen ytringsfrihet, ingen blandede ekteskap.» I dag er grensene friere enn på lenge, og kirkelederne er blitt foregangsmenn- og kvinner i forsøket på å forstå hverandre og respektere hverandre.

Moses forteller videre om en konkret frukt av dialogmøtene: Mot slutten av 2018 ble det arrangert en felles ungdomskonferanse for unge i hele området. Konferansen var vellykket og hadde over 400 deltakere. Dette ville vært utenkelig for få år siden. En av de lokale komitémedlemmene som deltok i planleggingen, uttalte at det er over 40 år siden man har vært vitne til noe liknende.