Utdanning i Somalia

For en bedre skole og mer verdige liv

Sammen med Pym Aid Somaliland jobber vi for å forbedre menneskers livskvalitet gjennom økt tilgang til og forbedret kvalitet i ungdoms- og videregående skoler i landsbyer i Sahilregionen i Somaliland. Landsbyene her er spredt, noe som gjør at skolebarna må gå flere kilometer i et tørt og varmt landskap hver dag. Noen må til og med krysse fjell for å komme fram (!) Økte forpliktelser i hjemmet, tradisjonelle kjønnsroller og liten mulighet til å betale skolepenger er i tillegg faktorer som påvirker valget om å avslutte skolegangen tidlig. Når dette kombineres med et svakt læringsutbytte, er det vanskelig å overbevise noen om at de bør prioritere skolegangen.

Pinse Misjon jobber med å bygge flere skoler og klasserom i nærheten av landsbyene og med kompetanseøkning hos skoleledelse og skolekomiteer. Vi har også kampanjer for å øke bevisstheten rundt viktigheten av skolegang, spesielt for jenter. Etter én av kampanjene i landsbyene var det en mor som fortalte at hun nå forsto at hun også måtte sende de tre jentene sine på skolen siden de har potensiale til å bli en ressurs for familien og samfunnet på lik linje som guttene. Dette gleder oss å høre og inspirerer oss til å fortsette det viktige arbeidet!

Vi opplever at arbeidet har en stor effekt på mennesker og lokalsamfunn. I tillegg til å legge til rette for god skolegang, er det med å skape entusiasme og framtidshåp.