Utdanning i Somalia

Sammen med Pym Aid Somaliland jobber vi for å forbedre menneskers livskvalitet gjennom økt tilgang til og forbedret kvalitet i ungdom- og videregående skoler i landsbyer i Sahilregionen i Somaliland. Delmålene er å gi opplæring til lærere og annet relevant personell, bevisstgjøre lokalsamfunn om viktigheten av videre skolegang, spesielt for jenter, bygge nødvendige skolebygninger og fasiliteter, etablere et system for psykososial støtte til elever og lærere samt forbedre kjønnsbalansen mellom lærere.