Verdighet og frihet for enker i Kenya

«Enkers rettigheter på agendaen»

Sammen med vår lokale partner i Kenya jobber vi for at enker skal fris fra skadelige kulturelle praksiser og ydmykende rituelle renselsesritualer gjennom informasjons- og påvirkningsarbeid. Med dette gavekortet er du med å bedre enkers livssituasjon og gi dem mot til å stå opp for egne og andres rettigheter!

Nullstill