Sammen om å bygge Guds kirke gjennom ledertrening

«Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen»

De siste årene har båndene mellom de nordiske pinsekirkene og de afrikanske søsterkirkene blitt styrket. De har møttes regelmessig til bønn, fellesskap og teologiske samtaler. Et hovedtema har vært hvordan vi kan utruste neste generasjons ledere. Med dette gavekortet bidrar du til ledertrening av ledere i våre afrikanske søsterkirker.

Nullstill