Wenche på Filippinene

Hvor jobber du som misjonær og hvorfor?

Jeg jobber som misjonær på Camiguin, Filippinene. Her er jeg fordi Gud ga meg et klart kall i 1999 om å starte en misjon på Camiguin. Jeg har aldri drømt om eller tenkt på å bli misjonær. Det kom som lyn fra klar himmel når Gud kalte meg til dette. Helt uten erfaring og relevant utdanning.

Hva er ditt hovedfokus i tjenesten?

Jeg kaller meg selv misjon-nok-så-nær siden jobben min består av misjon, sosialt arbeid og å drive en resort. Hovedfokuset mitt i menigheten er å bygge ledere som kan drive menigheten og være ledere i samfunnet generelt. Min jobb i Sea and Sun er mye rettet mot Norge og få inn sponsorer og støttepartnere og gjester til resorten. Mye av jobben min er å gjøre klart for gjester og lage opplegg for oppholdet de har hos oss.

Hva er det beste med å være misjon-nok-så-nær?

Det er å selv få oppleve hvor stor Gud er og at ingenting er umulig for Ham. Når jeg lar Gud få lede, så kan Han bruke meg på måter jeg aldri hadde trodd jeg kunne bli brukt. Det handler om Guds storhet og ikke om hva jeg kan.

Det å vite at fordi vi takket ja til kallet, har mange tatt imot Jesus og får evigheten i himmelen – det er det største. I gjennom de 18 årene vi har vært på Camiguin, har vi fått være med å påvirke og utvikle et samfunn – hvilket privilegium! Gjennom sponsorprogrammet har vi også støttet mange ungdommer på high school og college slik at de får en bedre fremtid.  Jeg har den beste jobben i hele verden!

Hva kan være utfordrende?

Kulturen kan være utfordrende. Den er så forskjellig fra norsk kultur. Den første tiden jeg jobbet her, følte jeg at jeg på en måte måtte miste meg selv for å kunne fungere effektivt på Filippinene. Her sies få ting direkte, og det kan være vanskelig å finne ut hva som er sannheten, mens jeg er vant til å snakke fra hjertet og setter stor pris på ærlighet.

Fun fact fra misjonslandet? 😊

Norge og Filippinene har ca likt landareal (Norge er litt større), men  Norge har 5,2 millioner innbyggere og Filippinene 107,7 millioner! Det forklarer noe av trafikkproblemene i byene her.