Thomas i Paraguay

Fikk misjonskall for 8 år siden

Hvor jobber du som misjonær og hvorfor?

Jeg jobber som misjonær i Paraguay og er bosatt i Atyrá sammen med kona Camilla og barna Samuel (9) og Jeremia (4). Jeg og kona fikk kall til Paraguay i Sør-Amerika på en misjonskonferanse for Latin-Amerika for 8 år siden.

Hva er ditt hovedfokus i tjenesten?

Mitt hovedfokus i tjenesten er å være et godt forbilde for andre ledere i Paraguay. Vi ønsker å disippelgjøre menighetene og å trene nye og nåværende ledere til å være av større betydning for sin menighet, nabolag, by og land. Vi som misjonærer skal ikke gjøre jobben for paraguayerne, men med kursing og coaching håper vi på at disipler i hele Paraguay reiser seg for sitt eget land.

Hva er det beste med å være misjonær?

Det beste med å være misjonær er at man kan lære utrolig mye fra andre kulturer og for min del ta vare på det beste fra både Norge og Paraguay. Dessuten er det utrolig flott å møte mennesker som er nokså annerledes enn i Norge og skape nye vennskap. Ellers nyter vi det at vi er plassert her av Gud inn i Hans plan i en by som er så rolig som Atyrá!

Hva kan være utfordrende?

Kulturen er interessant og spennende, men kan også være utfordrende. F.eks går relasjon foran alt, og  det er for eksempel viktigere å bevare en relasjon enn å bringe frem sannhet, kvalitet på et produkt, punktlighet og andre kvaliteter som er så viktig i Norge.

Fun fact fra misjonslandet 🙂

Ingen vet når skolen begynner etter sommerferien, ikke lærerne heller. I år fikk vi beskjed dagen før oppstart…

Fotball betyr så mye for paraguayerne at hvis den lokale fotballklubben vinner en eller annen cupfinale, stenges alle gatene og hele byen kommer ut for å feste natten lang.