Utskrift fra Folketrygdloven – fritak fra arbeidsgiveravgift