Krav om ordinær stønad til helstetjener i utlandet