Vår rolle i satsingen

Informerer

 • Vi bruker våre kanaler til å informere om nord-Mosambik og unådde folkegrupper der.
 • Gjør norsk pinsebevegelse oppmerksom på de strategiske forutsetningene som allerede er tilstede for å nå ut til de unådde folkegruppene i nord-Mosambik:
  • Nasjonale samarbeids-partnere (IEAL, lokale kristne grupper, etc.),
  • Norske pinseaktører med et kall fra Gud og overgivelse til oppdraget, lokal kompetanse, nettverk og erfaring.

Mobiliserer

 • Vi inviterer og oppfordrer pinsemenigheter til å delta i arbeidet med å nå unådde folkeslag.
 • Mobiliserer bønn, engasjement, menneskelige ressurser og penger.

Tilrettelegger

 • Lytter inn de lokale og nasjonale stemmene i Mosambik og oppmuntrer til lokal kirke-forankring.
 • Inviterer relevante aktører til strategisk samarbeid om misjon.
 • Legger til rette for at unge norske pinsevenner får se og bli engasjert i misjon.
 • Skaper synergier og samarbeid mellom de ulike pinseaktørene i nord-Mosambik.