Organisasjonsutvikling i DR Kongo

Sammen med Christian Action for Aid and Development (ACAD) jobber vi for en reflektert og velfungerende sivilsamfunnsaktør. Prosjektet søker å åpne rommet for kvinner og å styrke etikken på alle nivåer av lederskapet. Kirkeledere (både menn og kvinner) deltar i workshops, diskusjoner og refleksjoner om kjønn og teologi og om kristent lederskap. Retningslinjer for samarbeid på forskjellige nivåer er etablert. 1200 kirkeledere fra hele DR Kongo, inndelt i henhold til kirkeregioner, er målgruppen.