Ny internasjonal leder

Første januar tiltrådte David Hetlelid stillingen som ny internasjonal leder i Pinsebevegelsen i Norge. De første ukene har vært preget av hektiske dager med mye nytt å sette seg inn i, men motivasjonen og engasjementet er på topp! Her får du bli litt bedre kjent med vår nye leder.

Hvem er David?

Hmm… Det lurer jeg også mange ganger på. Dette er et eksistensielt spørsmål som jeg kan dvele lenge med, men jeg mistenker spørsmålet handler mer om å presentere hvem den nye internasjonale lederen er.  Vel, vi får starte med at jeg er gift med Reidun og at vi har fire døtre i aldersspennet 16-25 år. Jeg bor i Sarpsborg og har vært pastor i Filadelfiakirken Sarpsborg i snart 17 år. Seks av mine første åtte år bodde jeg i Paraguay som misjonærbarn. Som 17-åring tok jeg et bevisst valg om å følge Jesus, og da jeg noen måneder etter lot meg døpe, hadde jeg er en sterk fornemmelse av at det også var en dåp til tjeneste. Siden har livet stort sett dreid seg om å være i tjeneste som pastor og forkynner.

Ellers kan jeg si jeg er glad i å lese og være fysisk aktiv, spesielt hvis det er en ball involvert.

Hva er misjon for deg?

Misjon er et uttrykk for Guds vesen. Skaperen som i kjærlighet involverer seg i sitt skaperverk ved fortsatt å skape, ved å gjøre seg kjent gjennom Jesus og nær ved Ånden.

Misjon er Guds menighet sendt til denne verden for at bønnen om at Guds rike skal komme og Guds vilje skje på jorden som i himmelen, besvares. Misjon er at vi deler evangeliet med dem som er minst nådd, at vi i praksis formidler kjærlighet til dem som er mest utsatt , at mennesker kalles av Gud og sendes ut i verden. Det handler om å stå sammen med Guds menighet på jord – spesielt den lidende og forfulgte kirke.

Kan du dele noen tanker om Pinsebevegelsens misjonsarbeid framover?

Min bønn er at hver eneste menighet skal oppleve gleden og velsignelsen av å være involvert i misjon. At den oppvoksende generasjonen opplever sjelsettende møter med misjonens Herre og at vi som storfellesskap kan legge til rette for at flere kan oppleve misjonens virkelighet på nært hold. Jeg er opptatt av at misjonens liv og engasjement fortsatt skal skapes og leves ut i menighetene, samtidig som vi nok har mye godt til gode ved å samordne oss litt mer om hva vi gjør og hvor vi satser fremover. Vi er best sammen.

Hvor går dine første misjonsreiser som internasjonal leder?

Jeg er nå på vei til USA for et nettverksmøte med andre misjonsorganisasjoner innen pinsefamilien i Norden og Nord-Amerika. Vi skal snakke sammen om hvordan vi bedre kan samarbeide og samordne oss i det diakonale arbeidet rundt omkring i verden.

Så ser det ut til at jeg i løpet av det første halvåret skal en tur Kenya og Kongo, men det er ennå ikke helt avklart.

Vi ønsker David hjertelig velkommen og lykke til i ny jobb!